Het project ‘Zien en begrijpen’ maakt educatief filmmateriaal toegankelijk voor leerlingen met een auditieve of communicatieve beperking door toevoeging van een tolk Nederlandse Gebarentaal, ondertitels en interactieve besturing. Ontsluiting via internet en via een elektronische leeromgeving maakt dit materiaal beschikbaar voor het Nederlandse onderwijs, met name voor leerlingen van cluster 2 scholen en voor leerlingen die met behulp van ambulante begeleiding onderwijs volgen in het reguliere onderwijs. Momenteel werkt ‘Zien en begrijpen’ samen met Teleblik en ED*IT aan deze doelen.
‘Zien en begrijpen’ is gestart in 2007 met ondersteuning van een eenmalige bijdrage van Kennisnet – ICT op school. In de eerste periode zijn werkwijzen en procedures ontwikkeld voor de productie van toegankelijk materiaal en is met de productie van materiaal een goede start gemaakt. Nadat het eerste materiaal gereed was is begonnen met vergroten van de naamsbekendheid. In deze 1e fase is een geschikte basis gelegd voor opschaling. In het huidige project ‘Zien en begrijpen – fase 2’ willen we meer dan een verdubbeling van het huidige aanbod realiseren. Zodat er na afloop van het project rond de 400 items met tolk Gebarentaal en 300 ondertitelde programma’s beschikbaar zijn.
‘Zien en begrijpen – fase 2’ heeft in het schooljaar 2008/2009 een belangrijke uitbreiding gerealiseerd van het beschikbare materiaal. Het aantal NGt getolkte fragmenten is bijna verviervoudigd en het aantal ondertitelde programma’s steeg met ruim 30%. Vanaf augustus 2010 is vooral gewerkt aan voorbeeld lessen om de gebruiksmogelijkheden van het materiaal te illustreren en aan scholingsbijeenkomsten voor gebruikers. Tevens zijn in deze periode bestuurlijke contacten gelegd om continuering van het project te borgen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *