Scholen willen met Video en ICT graag aansluiten op de leefwereld van scholieren, maar het ontbreekt ze aan kennis. Steeds meer scholen zoeken naar mogelijkheden en middelen om met video en ICT aan de slag te gaan. Daaraan liggen verschillende ambities ten grondslag: •Jongeren mediawijs maken. •Onderwijs meer multimediaal maken. •Communicatie ( in en extern) […]

Read More