S-TV: Broadcast your school

Scholen willen met Video en ICT graag aansluiten op de leefwereld van scholieren, maar het ontbreekt ze aan kennis.
Steeds meer scholen zoeken naar mogelijkheden en middelen om met video en ICT aan de slag te gaan. Daaraan liggen verschillende ambities ten grondslag:

•Jongeren mediawijs maken.
•Onderwijs meer multimediaal maken.
•Communicatie ( in en extern) verrijken met video.

Om video te integreren in het onderwijs ontbreekt het aan goede kennis van videoproductie, ICT en faciliteiten, didactische materialen en competente leerkrachten.
De praktijk leert dat scholen het volgende nodig hebben:

•Adviezen over aan te schaffen camera’s, microfoons, montagesoftware, etc
•Eigen videoarchief – beheersysteem
•Lesmaterialen om videoproductie te embedden in het curriculum.
•Leermaterialen om competenties van docenten vergroten
•Advies bij het ontwikkelen van videobeleid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *