In het project VITTOS ( Virtuele Incident Training voor Tactische, Operationele en Strategische besluitvorming) heeft VSTEP, een ontwikkelaar van serious games en trainingsimulaties, aan de opschaling van een bewezen virtueel trainingsplatform (RescueSim) gewerkt ten behoeve van multidisciplinaire incidentenbestrijding. In evaluaties is een grote mate van tevredenheid bij de bestaande gebruikers van RescueSim geconstateerd, maar zijn […]

Read More