Dec 24

Landelijke implementatie Digitale Bereikbaarheidskaart (i-DBK)

Met de Digitale Bereikbaarheidskaart (DBK) legt de brandweer de basis voor het inwinnen, delen en gebruiken van actuele informatie voor zowel operationeel optreden als de voorbereiding daarop. Hiermee hebben brandweereenheden de informatie die van levensbelang kan zijn direct en overzichtelijk bij de hand. Denk aan de aanwezigheid en locatie van preventieve voorzieningen, brandkranen en gevaarlijke […]

Read More
Dec 20

MCT Live

Opleiden in de mobiliteitsbranche is complexer geworden en stelt hogere eisen aan bewuste vakbekwaamheid. De opschaling van de elektronische leeromgeving zal voor de gehele branche, zowel motorvoertuigen, carrosserie als tweewielers een mogelijkheid bieden om Long Life Learning te creëren. Een krachtig breed gedragen systeem dat voortdurend innoveert heeft toegevoegde waarde voor leerling en leermeester. De […]

Read More
Dec 17

Taaltreffers (werktitel: Edugame met BVO)

De game Taaltreffers, uitgelegd Om de woordenschat van kinderen op de basisschool te vergroten en ze spelenderwijs te motiveren voor taal is een online edu-game ontwikkeld. FC Twente is een betaald voetbalorganisatie (BVO) die niet alleen sterk wil zijn op het sportieve, maar ook op het maatschappelijke veld. Zij initieert en ondersteunt projecten in wijken […]

Read More
Dec 11

Stimmit (werknaam: De Lange Staart)

Stimmit: het berekenen van de omtrek van een fietswiel Medio 2008 heeft de commissie Meijerink een adviesrapport uitgebracht waarin de vraag “wat moeten leerlingen kunnen en kennen op het gebied van taal en rekenen?” centraal stond. Ondanks het feit dat er sindsdien veel materiaal is ontwikkeld om leerlingen op het gewenste niveau te brengen, bestaat […]

Read More
Dec 05

Pico bello (Telemedicatie-aanreiking)

Via thuiszorgorganisaties (TZO’s) krijgen 120.000 mensen dagelijks meerdere malen medicatie thuis aangereikt door wijkverpleegkundigen. Dit is onhoudbaar door niet kostendekkende tariefstructuur en personeelstekorten. Inperking van vergoeding voor aanreiking is geen oplossing; dit leidt tot verminderde medicatieveiligheid en therapietrouw. Deze zijn nu al onvoldoende met alle maatschappelijke gevolgen van dien. TeleMedicatie Aanreiking (TMA) betreft aanreiking bij […]

Read More