Via thuiszorgorganisaties (TZO’s) krijgen 120.000 mensen dagelijks meerdere malen medicatie thuis aangereikt door wijkverpleegkundigen. Dit is onhoudbaar door niet kostendekkende tariefstructuur en personeelstekorten. Inperking van vergoeding voor aanreiking is geen oplossing; dit leidt tot verminderde medicatieveiligheid en therapietrouw. Deze zijn nu al onvoldoende met alle maatschappelijke gevolgen van dien. TeleMedicatie Aanreiking (TMA) betreft aanreiking bij […]

Read More