Het project ‘Zien en begrijpen’ maakt educatief filmmateriaal toegankelijk voor leerlingen met een auditieve of communicatieve beperking door toevoeging van een tolk Nederlandse Gebarentaal, ondertitels en interactieve besturing. Ontsluiting via internet en via een elektronische leeromgeving maakt dit materiaal beschikbaar voor het Nederlandse onderwijs, met name voor leerlingen van cluster 2 scholen en voor leerlingen […]

Read More