Het project GPS? Reken Maar! maakt ervaringsgericht reken- en wiskundeonderwijs mogelijk met behulp van plaatsbepalende software (GPS). Het project richt zich op de onderbouw van het voortgezet onderwijs. GPS? Reken Maar! biedt de docent de mogelijkheid om delen van het wiskundecurriculum te vervangen en zo in te passen in de bestaande beschikbare lesuren. Rekenen en […]

Read More