Apr 09

GPS? Reken Maar!

Het project GPS? Reken Maar! maakt ervaringsgericht reken- en wiskundeonderwijs mogelijk met behulp van plaatsbepalende software (GPS). Het project richt zich op de onderbouw van het voortgezet onderwijs. GPS? Reken Maar! biedt de docent de mogelijkheid om delen van het wiskundecurriculum te vervangen en zo in te passen in de bestaande beschikbare lesuren. Rekenen en […]

Read More
Dec 24

Landelijke implementatie Digitale Bereikbaarheidskaart (i-DBK)

Met de Digitale Bereikbaarheidskaart (DBK) legt de brandweer de basis voor het inwinnen, delen en gebruiken van actuele informatie voor zowel operationeel optreden als de voorbereiding daarop. Hiermee hebben brandweereenheden de informatie die van levensbelang kan zijn direct en overzichtelijk bij de hand. Denk aan de aanwezigheid en locatie van preventieve voorzieningen, brandkranen en gevaarlijke […]

Read More
Dec 20

MCT Live

Opleiden in de mobiliteitsbranche is complexer geworden en stelt hogere eisen aan bewuste vakbekwaamheid. De opschaling van de elektronische leeromgeving zal voor de gehele branche, zowel motorvoertuigen, carrosserie als tweewielers een mogelijkheid bieden om Long Life Learning te creëren. Een krachtig breed gedragen systeem dat voortdurend innoveert heeft toegevoegde waarde voor leerling en leermeester. De […]

Read More
Dec 17

Taaltreffers (werktitel: Edugame met BVO)

De game Taaltreffers, uitgelegd Om de woordenschat van kinderen op de basisschool te vergroten en ze spelenderwijs te motiveren voor taal is een online edu-game ontwikkeld. FC Twente is een betaald voetbalorganisatie (BVO) die niet alleen sterk wil zijn op het sportieve, maar ook op het maatschappelijke veld. Zij initieert en ondersteunt projecten in wijken […]

Read More
Dec 11

Stimmit (werknaam: De Lange Staart)

Stimmit: het berekenen van de omtrek van een fietswiel Medio 2008 heeft de commissie Meijerink een adviesrapport uitgebracht waarin de vraag “wat moeten leerlingen kunnen en kennen op het gebied van taal en rekenen?” centraal stond. Ondanks het feit dat er sindsdien veel materiaal is ontwikkeld om leerlingen op het gewenste niveau te brengen, bestaat […]

Read More
Dec 05

Pico bello (Telemedicatie-aanreiking)

Via thuiszorgorganisaties (TZO’s) krijgen 120.000 mensen dagelijks meerdere malen medicatie thuis aangereikt door wijkverpleegkundigen. Dit is onhoudbaar door niet kostendekkende tariefstructuur en personeelstekorten. Inperking van vergoeding voor aanreiking is geen oplossing; dit leidt tot verminderde medicatieveiligheid en therapietrouw. Deze zijn nu al onvoldoende met alle maatschappelijke gevolgen van dien. TeleMedicatie Aanreiking (TMA) betreft aanreiking bij […]

Read More
Nov 28

Ketenintegratie Trombosezorg

Hart- en vaatziekten leiden nog steeds tot een zware belasting van het huidige zorgstelsel. Maatschappelijke, economische en demografische ontwikkelingen maken dat deze belasting in de toekomst eerder nog verder zal toe- dan afnemen. Veel is te winnen door op een andere wijze om te gaan met preventie en verandering van gedrag. Zowel van (toekomstige) patiënten […]

Read More
Nov 20

Samen Voorbereid Veilig (SVV)

In het project Samen Voorbereid Veilig (SVV) hebben VSTEP, een ontwikkelaar van serious games en trainingssimulaties, en Risk Management Control (RMC), een advies- en trainingsbureau op het gebied van onder meer veiligheid en bedrijfshulpverlening, samengewerkt aan de opschaling van een tweetal bewezen virtuele trainingsplatformen, een virtuele proceduretrainer (later vervangen door e-learning) en een virtuele multidisciplinaire […]

Read More
Nov 08

VITTOS (Virtuele Incident Training)

In het project VITTOS ( Virtuele Incident Training voor Tactische, Operationele en Strategische besluitvorming) heeft VSTEP, een ontwikkelaar van serious games en trainingsimulaties, aan de opschaling van een bewezen virtueel trainingsplatform (RescueSim) gewerkt ten behoeve van multidisciplinaire incidentenbestrijding. In evaluaties is een grote mate van tevredenheid bij de bestaande gebruikers van RescueSim geconstateerd, maar zijn […]

Read More
Aug 09

Simulatie voor Praktijkleren in de breedte

In het project Simulatie voor Praktijkleren in de Breedte is één landelijk platform gerealiseerd waar alle uitgevers, ROC’s en anderen hun simulaties kunnen aanbieden binnen de juiste context. Het platform heeft de naam KnooppuntMBO. Er worden nu, zowel door verschillende uitgevers als de Stichting Praktijkleren, op centrale wijze via een non-profit platform simulaties en leermiddelen […]

Read More