Jul 19

S-TV: Broadcast your school

Scholen willen met Video en ICT graag aansluiten op de leefwereld van scholieren, maar het ontbreekt ze aan kennis. Steeds meer scholen zoeken naar mogelijkheden en middelen om met video en ICT aan de slag te gaan. Daaraan liggen verschillende ambities ten grondslag: •Jongeren mediawijs maken. •Onderwijs meer multimediaal maken. •Communicatie ( in en extern) […]

Read More
Jul 18

Het project ‘Zien en begrijpen’ maakt educatief filmmateriaal toegankelijk voor leerlingen met een auditieve of communicatieve beperking door toevoeging van een tolk Nederlandse Gebarentaal, ondertitels en interactieve besturing. Ontsluiting via internet en via een elektronische leeromgeving maakt dit materiaal beschikbaar voor het Nederlandse onderwijs, met name voor leerlingen van cluster 2 scholen en voor leerlingen […]

Read More