Nov 08

VITTOS (Virtuele Incident Training)

In het project VITTOS ( Virtuele Incident Training voor Tactische, Operationele en Strategische besluitvorming) heeft VSTEP, een ontwikkelaar van serious games en trainingsimulaties, aan de opschaling van een bewezen virtueel trainingsplatform (RescueSim) gewerkt ten behoeve van multidisciplinaire incidentenbestrijding. In evaluaties is een grote mate van tevredenheid bij de bestaande gebruikers van RescueSim geconstateerd, maar zijn […]

Read More
Aug 09

Simulatie voor Praktijkleren in de breedte

In het project Simulatie voor Praktijkleren in de Breedte is één landelijk platform gerealiseerd waar alle uitgevers, ROC’s en anderen hun simulaties kunnen aanbieden binnen de juiste context. Het platform heeft de naam KnooppuntMBO. Er worden nu, zowel door verschillende uitgevers als de Stichting Praktijkleren, op centrale wijze via een non-profit platform simulaties en leermiddelen […]

Read More
Jul 19

S-TV: Broadcast your school

Scholen willen met Video en ICT graag aansluiten op de leefwereld van scholieren, maar het ontbreekt ze aan kennis. Steeds meer scholen zoeken naar mogelijkheden en middelen om met video en ICT aan de slag te gaan. Daaraan liggen verschillende ambities ten grondslag: •Jongeren mediawijs maken. •Onderwijs meer multimediaal maken. •Communicatie ( in en extern) […]

Read More
Jul 18

Het project ‘Zien en begrijpen’ maakt educatief filmmateriaal toegankelijk voor leerlingen met een auditieve of communicatieve beperking door toevoeging van een tolk Nederlandse Gebarentaal, ondertitels en interactieve besturing. Ontsluiting via internet en via een elektronische leeromgeving maakt dit materiaal beschikbaar voor het Nederlandse onderwijs, met name voor leerlingen van cluster 2 scholen en voor leerlingen […]

Read More