Pico bello (Telemedicatie-aanreiking)

Via thuiszorgorganisaties (TZO’s) krijgen 120.000 mensen dagelijks meerdere malen medicatie thuis aangereikt door wijkverpleegkundigen. Dit is onhoudbaar door niet kostendekkende tariefstructuur en personeelstekorten. Inperking van vergoeding voor aanreiking is geen oplossing; dit leidt tot verminderde medicatieveiligheid en therapietrouw. Deze zijn nu al onvoldoende met alle maatschappelijke gevolgen van dien. TeleMedicatie Aanreiking (TMA) betreft aanreiking bij de cliënt thuis via medicatie dispensers. Deze kunnen verbonden zijn met mantelzorgers of call centers die de aanreiking op afstand kunnen monitoren en alarmeren bij incidenten. In dit project worden twee groepen onderscheiden: TeleMedicatie Aanreiking (klassieke versie) voor de AWBZ geïndiceerde patiënten met uitgebreide mogelijkheden (volledig geautomatiseerde dispenser, persoonlijke monitoring op afstand) en een “lichte” versie voor niet-geïndiceerde patiënten (TeleMedicatie Signalering: automatische telefonische dienst, herinnering en alarmeringsfunctie). Via het web gebaseerde TeleMedicatie Dossier (TMD) kunnen artsen, apothekers en wijkverpleegkundigen inzicht krijgen in de medicatie van de cliënt. Het TMD kan gekoppeld worden aan bestaande zorginformatie systemen. Doel van TMA en TMS is kostenverlaging, efficiëntieverbetering, het verminderen van medicatiefouten en het verbeteren van de therapietrouw. Vergoeding van klassieke TeleMedicatie Aanreiking is gedurende het project toegekend vanuit de AWBZ mede dankzij de resultaten van dit project. Voor niet-geïndiceerde groepen wordt gezocht naar vergoeding vanuit andere vergoedingsgronden (zorgverzekeringswet, eigen bijdrage). Aan deze aanvraag hebben thuiszorgorganisaties (TZO’s), zorginstellingen, apothekers en trombosediensten zich gecommitteerd. In dit project trad KSYOS TeleMedisch Centrum op als hoofdaannemer die tevens optrad als ketenregisseur. Tijdens het project heeft opschaling plaatsgevonden van plaatselijk tientallen gebruikers naar landelijk duizenden gebruikers. TMA levert 50% besparing op voor geïndiceerde cliënten ten opzichte van de fysieke aanreiking. Langere termijn besparingen door verbeterde therapietrouw en minder medicatiefouten zijn waarschijnlijk nog hoger. Maar wellicht belangrijker: TeleMedicatie Aanreiking leidt tot betere gezondheid op langere termijn. Alle stakeholders inclusief TZO’s en apothekers, maar vooral de zorgvragers hebben in de klassieke en in de lichte versie van TMA op korte en lange termijn een positieve businesscase.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *