Stimmit (werknaam: De Lange Staart)

Stimmit: het berekenen van de omtrek van een fietswiel

Medio 2008 heeft de commissie Meijerink een adviesrapport uitgebracht waarin de vraag “wat moeten leerlingen kunnen en kennen op het gebied van taal en rekenen?” centraal stond. Ondanks het feit dat er sindsdien veel materiaal is ontwikkeld om leerlingen op het gewenste niveau te brengen, bestaat er een groot gat tussen vraag en aanbod van leermiddelen. De ontwikkelde leermiddelen sluiten vaak niet aan bij de belevingswereld en studierichting van leerlingen. Stimmit biedt een oplossing voor dit probleem.

Stimmit is een online community. Het platform is voor iedereen gratis toegankelijk, maar is initieel in het leven geroepen voor leerlingen en docenten uit het MBO en VMBO. Stimmit heeft als primaire doel de rekenvaardigheden van leerlingen te vergroten. Dit wordt gedaan door enerzijds interessante content aan te bieden in de vorm van video en animaties, anderzijds worden leerlingen uitgedaagd vragen en challenges te beantwoorden.

Leerlingen kunnen een account aanmaken en een bepaalde status behalen (Wall of fame) door vragen te beantwoorden, reacties te geven en zelf content toe te voegen aan het platform. Het platform heeft een koppeling met Facebook, waardoor leerlingen op een eenvoudige manier stukken content met elkaar kunnen delen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *