Taaltreffers (werktitel: Edugame met BVO)

De game Taaltreffers, uitgelegd

Om de woordenschat van kinderen op de basisschool te vergroten en ze spelenderwijs te motiveren voor taal is een online edu-game ontwikkeld.
FC Twente is een betaald voetbalorganisatie (BVO) die niet alleen sterk wil zijn op het sportieve, maar ook op het maatschappelijke veld. Zij initieert en ondersteunt projecten in wijken en richt zich daarbij vooral op sport, gezondheid en scholing. Daarom heeft zij in 2006 het initiatief genomen voor het ontwikkelen en gebruiken van een taal-game (zie argumentatie op you tube). Na een periode van ontwerpen en testen is in 2008 middels een pilot op 12 basisscholen aangetoond dat de game enthousiast ontvangen werd door leerlingen en leerkrachten. Onderzoek (bij groep 6 leerlingen) wees uit dat Taaltreffers een effectief instrument is om de woordenschatontwikkeling van kinderen te ondersteunen op een aantrekkelijke en stimulerende manier. Door de steun van M&ICT is de eerste versie van Taaltreffers inhoudelijk opgeschaald naar groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs. Naast de game is er een begeleidingspakket ontwikkeld. Dit betekent gerichte hulp aan leerlingen met een taalachterstand middels een aanpak voor leerkrachten wat inhoudt: een kick-off in het voetbalstadion, lesbrieven, een implementatieworkshop, de game en ondersteuning via internet. De samenstelling van het team van partners bestaande uit: FC Twente, gemeente Enschede, gemeente Hengelo, provincie Overijssel, Universiteit Twente, QLICT-onderwijsgroep, INC Merkbeleving en IJsfontein, heeft zeker bij gedragen tot het succes.

Taaltreffers is een ‘serious game’. De context van de game is een voetbalstadion. De game is web-based en maakt gebruik van multimediaal materiaal in een virtuele omgeving. Deze aantrekkelijke woordenschatomgeving sluit aan bij de doelen die in het M&ICT subsidietraject waren geformuleerd. Het ging o.a. om:
• Gebruik van ICT bevorderen.
• Digitaal leermateriaal ontwikkelen en leerkrachten te professionaliseren in gebruik.
• Onderzoek doen naar de resultaten.

De volgende doelstellingen zijn bereikt:

De game inhoudelijk opgeschaald naar 1800 woorden.
De inzet van de game binnen het basisonderwijs gerealiseerd voor groep 6, 7 en 8.
Het bieden van gerichte ondersteuning van leerlingen met taalachterstand.
http://fctwente.taaltreffers.nl/
Landelijke opschaling via het Nederlands elftal geborgd door de samenwerking met de KNVB.
Ouders spelen de game.
Onderzoek laat zien dat er een gedegen leerwinst op woordenschatontwikkeling optreedt bij het spelen van Taaltreffers door de leerlingen.

Door de participatie van de KNVB zijn de volgende afspraken ter continuering tot stand gebracht: Doorontwikkelen van Taaltreffers/FCTwente naar Taaltreffers-Oranje, koppeling van Taaltreffers-Oranje aan private partners van de KNVB, koppeling met het cross-mediaal platform ‘ Jonge Leeuwen’, integratie in het programma van Playing for Succes in 15 stadions van profclubs, samenwerking en co-financiering door het Oranje Fonds, ondersteuning van de opschaling naar minimaal 5 BVO’s.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *