Simulatie voor Praktijkleren in de breedte

In het project Simulatie voor Praktijkleren in de Breedte is één landelijk platform gerealiseerd waar alle uitgevers, ROC’s en anderen hun simulaties kunnen aanbieden binnen de juiste context.
Het platform heeft de naam KnooppuntMBO.
Er worden nu, zowel door verschillende uitgevers als de Stichting Praktijkleren, op centrale wijze via een non-profit platform
simulaties en leermiddelen aangeboden die gekoppeld zijn aan het curriculum van de onderwijsinstelling.
Momenteel (januari 2012) is KnooppuntMBO binnen zes ROC’s geïmplementeerd. Hiernaast zijn gesprekken gaande met 10 ROC’s inzake de implementatie van KnooppuntMBO.
Tevens zijn voorbereidingen getroffen voor een programma om materialen aan te leveren voor 30 ROC’s.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *