Samen Voorbereid Veilig (SVV)

In het project Samen Voorbereid Veilig (SVV) hebben VSTEP, een ontwikkelaar van serious games en trainingssimulaties, en Risk Management Control (RMC), een advies- en trainingsbureau op het gebied van onder meer veiligheid en bedrijfshulpverlening, samengewerkt aan de opschaling van een tweetal bewezen virtuele trainingsplatformen, een virtuele proceduretrainer (later vervangen door e-learning) en een virtuele multidisciplinaire scenariotrainer (RescueSim). Met deze applicaties is het mogelijk om ten tijde van calamiteiten de informatieoverdracht van bedrijfshulpverleners naar de professionele hulpverleningsdiensten te verbeteren. Het project betrof sectoroverschrijdende opschaling, zowel bij ziekenhuizen als bij penitentiaire inrichtingen. Een goede informatievoorziening bij calamiteiten in dergelijke omgevingen voorkomt veel (niet-zelfredzame) slachtoffers, waarmee de maatschappelijke bijdrage van een ICT-oplossing op dit vlak bijzonder groot is.
De virtuele multidisciplinaire scenariotrainer is reeds succesvol toegepast bij meerdere partijen in de veiligheidssector, maar ondervindt systeemfalen voor bredere implementatie. Hieraan liggen voornamelijk coördinatieproblemen ten grondslag, vanwege de grote diversiteit en versnippering aan organisaties met eigen bevoegdheden en ambities. Daarnaast vindt er onvoldoende samenwerking plaats tussen de hulpverleningsdiensten en BHV organisaties. Tot slot was men nog niet breed bekend met de mogelijkheden van serious gaming.
In het SVV project hebben wij dit systeemfalen willen doorbreken door intensief voorlichting te geven en proeftrainingen aan te bieden. VSTEP en RMC hebben veel ziekenhuizen en penitentiaire inrichtingen benaderd en voorlichtingen gegeven over de mogelijkheden van serious gaming en het SVV platform in het bijzonder.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *